DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Umar, S.Ag
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (-)Kepala Tata Usaha

Mudirah, S.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (-)Staf Tata Usaha

Sriwahyuni, SE
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (-)Staf Tata Usaha

Mohammad Arif, S.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : (-)Staf Tata Usaha

Asnani, S.Pd
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : (-)Staf Tata Usaha

Zulham
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda Tingkat I / II/b
Jabatan : (-)Staf Tata Usaha