DATA TENAGA PENDIDIK

Hj. Mardiati Rosmah, S.Ag., M.Ag
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Madrasah

Fathul, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Ihsanul Fuad, S.Ag, M.Pd.
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Mohamat Sidik, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Moh Ridha Mangit, S.Ag, M.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Guru

MUHAMMAD DARWIS, S. Ag., M.Pd
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Guru

Hardi Irzanto D, SE, MM
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Riskayati Latief, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Januar Rachman, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Hj. Diana Angriani Kalena, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Sugeng Waloyo, S.Pd
Pangkat / Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Guru

Mohammad Thariq Godal, S.HI
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Ismail Rahim, S.Mat
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Aminuddin, S.Pd., Gr
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Nugrah Nurfiani
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Catur Wulandari
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Nurhaedah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Moh. Fandy Hasim P. Usman
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Muhammad Alfian
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Moh. Padil
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Rahmi Pertiwi, S.Pd
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Sri Devi
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Ihsan
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Arif Hidayat
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Meilinda
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Rusli
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Laura Fouriana
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Mawardi
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Purwanto
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Moh. Reza Lembah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Azhar Syarif
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru