DATA TENAGA PENDIDIK

Hj. Mardiati Rosmah, S.Ag., M.Ag
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (Kepala Madrasah)Kepala Madrasah

Fathul, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Wakamad Akademik)Guru

Ihsanul Fuad, S.Ag, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Wakamad Kesiswaan)Guru

Mohamat Sidik, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Wakamad Humas)Guru

Moh Ridha Mangit, S.Ag, M.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (Wakamad Sarana & Prasarana)Guru

Muhammad Darwis, S.Ag
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : (Wakamad Keasramaan)Guru

Hardi Irzanto D, SE, MM
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Kepala Perpustakaan)Guru

Riskayati Latief, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Kepala Lab Biologi)Guru

Januar Rachman, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Kepala Lab Bahasa)Guru

Hj. Diana Angriani Kalena, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : (Wali Kelas)Guru

Sugeng Waloyo
Pangkat / Gol. : Penata / III/c
Jabatan : (Wali Kelas)Guru

Mohammad Thariq Godal, S.HI
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : (Wali Kelas)Guru

Ismail Rahim, S.Mat
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : (-)Guru

Aminuddin, S.Pd., Gr
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : (Wali Kelas)Guru