Data Pegawai
Kembali
No Foto Nama Status Pegawai
1 Soim Anwar, S.Pd, M.Pd
Nip./NIK : 1968021519999031002
Jabatan : Kepala Madrasah
PNS
2 Hardi Irzanto Djamal
Nip./NIK : 197307252005011004
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Hubungan Masyarakat
PNS
3 MUDIRAH
Nip./NIK : 197704211997032001
Jabatan : Staf
PNS
4 Anengah Pravitha Lhaksmi, S.Pd., M.Pd
Nip./NIK : 198103222009012006
Jabatan : Dewan Guru
PNS
5 IHSANUL FUAD
Nip./NIK : 197805122003121002
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Kesiswaan
PNS
6 MOHAMAT SIDIK, S. PD., M. PD
Nip./NIK :
Jabatan : Dewan Guru
PNS
7 SUGENG WALUYO,S.Pd
Nip./NIK : 198410162011011006
Jabatan : Dewan Guru
PNS
8 MUHAMMAD DARWIS
Nip./NIK : 197406192011011001
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Keasramaan
PNS
9 Januar Rachman
Nip./NIK : 197901012003121013
Jabatan : Dewan Guru
10 SUGENG WALOYO,S.Pd
Nip./NIK : 198410162011011006
Jabatan : Dewan Guru
PNS
11 IHSAN
Nip./NIK :
Jabatan : Wali Kelas
PHL
12 Diana Angriani kalena
Nip./NIK :
Jabatan : Wali Kelas
PNS
13 ISMAIL RAHIM, S.Mat.
Nip./NIK : 199509012019031007
Jabatan : Wali Kelas
PNS
14 Fathul
Nip./NIK : 198010282005011007
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Akademik
CPNS
15 Fathul
Nip./NIK : 198010282005011007
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Akademik
PNS
16 MOH RIDHA MANGIT
Nip./NIK : 197404172005011001
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Sarana dan Prasarana
PNS
17 Meilinda
Nip./NIK : 7204077010920004
Jabatan :
PHL
18 Meilinda
Nip./NIK : 7204077010920004
Jabatan :
PHL