DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Umar, S.Ag
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Mudirah, S.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Staf Tata Usaha

Sriwahyuni, SE
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Staf Tata Usaha

Mohammad Arif, S.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Staf Tata Usaha

ASNANI, S.Pd
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Staf Tata Usaha

Zulham
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda Tingkat I / II/b
Jabatan : Staf Tata Usaha

DIAN NIRMALASARI
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Asri
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Eka Purwita Sari
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Mudarfin
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Rahmad
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Abdullah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Anton
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Aman Rinaldy
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Gunawan
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Ilham Hidayat
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Arwan Z. Saido
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Febriyanto
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Fadli
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Nursida
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Hunarni
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Mohamad Ilham
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Wiwin
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Aznan Razak
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Fauziyah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Moh. Fachri
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Risti Astuti
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

Rostiyanti
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha