DATA TENAGA PENDIDIK

Fathul, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

IHSANUL FUAD, S.Ag, M.Pd.
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Mohamat Sidik, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Moh Ridha Mangit, S.Ag, M.Pd.I
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Guru

Hardi Irzanto D, SE, MM
Pangkat / Gol. : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Guru

Hj. Riskayati Latief, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Januar Rachman, S.Pd, M.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Hj. Diana Angriani Kalena, S.Pd
Pangkat / Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Guru

Sugeng Waloyo, S.Pd
Pangkat / Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Guru

Mohammad Thariq Godal, S.HI
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Guru

Ismail Rahim, S.Mat.
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Guru

Aminuddin, S.Pd., Gr
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Catur Wulandari
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Nurhaedah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

MOHAMAD RIFAI
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Moh. Fandy Hasim P. Usman
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

MOH. PADIL
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

RAHMI PERTIWI, S. Pd
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

SRI DEVI
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

IHSAN
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

ARIF HIDAYAT, S.Pd
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

Meilinda
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Rusli
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

LAURA FOURIANA
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

MAWARDI
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III/a
Jabatan : Guru

PURWANTO
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Moh. Reza Lembah
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Guru

Sriyana
Pangkat / Gol. : - / -
Jabatan : Staf Tata Usaha

NURIANI
Pangkat / Gol. : - / IX
Jabatan : Guru